Themarapporten zijn te verkrijgen via de pagina Themarapporten , factsheets of infographics zijn te verkrijgen via de pagina factsheets en infographics. Onderzoeksrapportages op het niveau van de provincie Drenthe zijn te vinden op de pagina Provinciale rapporten. Publicaties die zijn samengesteld voor de afzonderlijke Drentse gemeenten zijn samengebracht in de Gemeentelijke publicaties.